FOTOGRAF KATERINA KOMSELIS

Vilkår og betingelser


 • Brugsret og ophavsret:
  • Fotografen beholder ophavsretten til alle billeder taget under opgaven, medmindre andet er skriftligt aftalt.
  • Kunden gives en ikke-eksklusiv ret til at bruge billederne til det aftalte formål og inden for det aftalte omfang.
  • Kunden må ikke ændre, manipulere eller distribuere billederne uden skriftlig tilladelse fra fotografen.
  • Billederne må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra Katerina Komselis
  • Billederne må kun bruges til det aftalte formål. 
  • Billederne må ikke bruges kommicieltmed mindre de er købt til formålet.
  • Alle billeder leveres i overensstemmelse med gældende lovgivning om ophavsret. Dvs. ophavsretten tilhører udelukkende Katerina Komselis, køberen får en brugsret over billederne.
 • Betaling:
  • Kunden skal betale det aftalte honorar for fotoydelser i henhold til aftalen.
  • Eventuelle meromkostninger aftales skriftligt på forhånd.
  • PRIVATE:Betaling senest før begyndelse af fotografering 
  • ERHVERV faktures med 8 dages betalingsfrist.
  • Når I sender bookingen, accepterer I samtidigt, at I ved efterfølgende aflysning af fotograferingen bliver opkrævet 50% af bookingens beløb inkl. moms. Ved aflysning min. 2 dage før vil vi sammen forsøge at finde en anden dag uden yderligere beregning. 
 • Ansvar:
  • Fotografen er ikke ansvarlig for afbrudt eller forringet fotografisk dækning, som følge af årsager uden for fotografens kontrol, herunder men ikke begrænset til påtrængende gæster, vejrforhold, planlægningsfejl, forkert opgivne adresser eller restriktioner fra lokationer/lokaler.
  • Fotografen er ikke ansvarlig for baggrunde eller lysforhold, som kan have negativ indflydelse på eller begrænse fotografisk dækning. 
  • Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning, af nogen del af begivenheden. Fotografen vil ikke blive holdt ansvarlig for manglende levering billeder af enkeltpersoner eller genstande ved begivenheden, med mindre andet specifikt er aftalt.
  • Kunden er ansvarlig for at, indhente alle tilladelser, som er nødvendige for, at fotografen kan udføre sit arbejde. Det være sig tilladelser til fotografering; i/ved kirke, i/ved lokaler, på lokationer for fotografering.
  • I det usandsynlige tilfælde, at digitale filer er blevet skadet, stjålet eller ødelagt af årsager som fotografen ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, kamera-, harddisk-, eller udstyrsfejl, er fotografens ansvar begrænset til tilbagebetaling af modtaget betaling. Drejer det sig om delvis tab af digitale filer, vil der være erstatning på et forholdsmæssigt beløb baseret på den procentdel af det samlede antal digitale filer. Fotografen er ikke ansvarlig for tab af billeder, efter den endelige levering.
 • Brug af billeder:
  • Fotografen må bruge billederne til egne markedsføringsformål, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden.
  • Kunden skal give tydelig kredit til fotografen ved brug af billederne i offentlige sammenhænge feks de sociale medier,  ​​medmindre andet er aftalt.
  • Når i booker fotografen, klikker i samtidig ja til at fotografen må bruge jeres billeder i markedsføringsøjemed (de sociale medier, fotografens  hjemmeside osv). 
  • Ønsker i IKKE at fotografen må benytte jeres billeder hertil, bedes i notere dette når i booker fotografen. Hvis du af personlige årsager ikke ønsker, at fotografen bruger billederne fra din fotografering, er det vigtigt, at du gør opmærksom på det allerede ved bookingen, og fortæller det til fotografen, inden fotograferingen starter. I modsat fald gælder nedenstående.

   *Du giver jf. Ophavsretsloven §60 samtykke til, at fotografen frit kan bruge billeder og video til eget brug, til fotoudstillinger, websites, internet-profiler, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, kritiksider samt til fotografens markedsføring i ind- og udland.*
 • Afbestilling og ændringer::
  • Kunden kan  ændre det aftalte tidspunkt for fotografering ved skriftlig meddelelse inden for den aftalte frist. Feks pga vejr, senest 3 dage før aftalt tid, sammen finder vi en ny tid.
  • Når I sender bookingen, accepterer I samtidigt, at I ved efterfølgende aflysning af fotograferingen bliver opkrævet 50% af bookingens beløb inkl. moms. Ved aflysning min. 3 dage før vil vi sammen forsøge at finde en anden dag uden yderligere beregning. 

 • Fortrolighed:
  • Parterne forpligter sig til at behandle alle oplysninger, som de får adgang til under opgaven, fortroligt.

Ved at indgå aftale om fotografering med Katerina Komselis bekræfter kunden, at de har læst, forstået og accepteret ovenstående vilkår og betingelser.

Fotograf Katerina Komselis

Magnoliavej 86

9000 Aalborg

Tlf. +45 27101838

CVR: 33082177

Using Format